• Welcome BigSale24h.vn

Chính sách kiểm tra hàng

19:07 14/08/2023 Admin

 Khi nhận hàng quý khách có quyền yêu cầu nhân viên giao hàng mở cho kiểm. Khi nhận hàng quý khách có quyền yêu cầu nhân viên giao hàng mở cho kiểm.

  • Trường hợp đơn hàng đặt mà bên bán giao không đúng loại sản phẩm quý khách có quyền trả hàng và không không thanh toán tiền.
  • Trường hợp quý khách đã thanh toán trước nhưng đơn hàng không đúng quý khách yêu cầu hoàn toàn hoặc giao lại đơn mới như đã đặt.
  • Trong trường hợp yêu cầu hoàn tiền hoặc đổi đơn quý khách liên hệ qua Email:.... hoặc số điện thoại ...... chúng tôi cam kết sẽ giải quyết mọi yêu cầu của quý khách.

Liên hệ với chúng tôi theo Hotline:

0942360345

Giỏ hàng của bạn